Nacemos un día calquera de xuño de 2009 desafiando a bioloxía dos nosos vinte e pico no momento da feliz noticia, para relaxar a comunicación, para que a xente puidese entrar en contacto máis facilmente.

Iniciamos o noso camiño nunha esquina do mundo no cal os idiomas que ofrecemos, galego, español e portugués, crúzanse. 7 anos, máis dun millón de palabras e máis de 1000 documentos despois queremos seguir propiciando ese encontro, porque estamos seguros de que traducindo enténdese a xente.

Para concretar o devandito con anterioridade, ofrecemos e seguimos facéndoo, un amplo abanico de servizos que detallaremos na seguinte sección. Entra!